Suomalaiset arvostavat kodin ympäristöystävällisyyttä ja käytettävyyttä

27.08.2020

Suomalaiset arvostavat kodin ympäristöystävällisyyttä ja käytettävyyttä

Suomalaiset arvostavat ympäristöystävällistä ja käytännöllistä asumista yhä enemmän ja tulevaisuudessa trendi vaikuttaisi vain nousevan. Koska hirsitalon pääraaka-aineena toimiva puu on uusiutuva luonnonvara ja sen kasvuenergiana toimii aurinko, on helppo ymmärtää myös sen tuomat edut ympäristöystävälliseen rakennuskulttuuriin liittyen.

Hirrellä on muihin rakennusmateriaaleihin nähden hyvin pieni hiilijalanjälki ja tätä piirrettä myös suomalaiset kuluttajat osaavat arvostaa. Tuoreen Aalto-yliopiston teettämän kyselyn mukaan jopa 75 % suomalaisista pientaloasukkaista olisi valmiita maksamaan nykyistä enemmän ympäristöystävällisestä kodista. Eli toisin sanoen tutkimukseen osallistuneet vastaajat arvostivat kodin ympäristöystävällisyyttä ja käytettävyyttä jopa enemmän kuin halpaa hintaa.

Ympäristöystävällisyyttä voisikin pitää tätä nykyä käytännöllisyyden ohella yhtenä uudisrakentamisen tärkeimmistä osa-alueista. Tästä johtuen hyvin suunniteltujen uusien talojen kohdalla ympäristöystävällisyys ja käytettävyys yhdistyvät saumattomasti jo heti alkumetreiltä alkaen. Uuden talon kohdalla ympäristöystävällisyys kannattaisikin ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta tämä ei ala painamaan liikaa mieltä tulevaisuudessa.

Ekologisuus ei ole kuitenkaan aina kalliimpaa

Vaikka talo rakennettaisiin ekologisemmin, se ei aina tee siitä kalliimpaa. Varsinkin jos huomioidaan talon kokonaiskustannuksia pidemmän aikavälin saatossa, jolloin talon vähähiilisyys ja ekologisuus maksavat itsensä takaisin energiakustannuksissa. Rakentajan ekolaskurista selviää, että vaikka ekologisen talon rakennuskustannukset olisivat rakennushetkellä suuremmat, se ei aina tee siitä kalliimpaa kokonaisuutta ajatellen.

Etenkin hirsitaloissa tämä ominaisuus toteutuu hyvin, koska hirsiseinät varaavat lämpöä ja tasaavat näin ollen sisälämpötilaa eri tavoin eri vuoden aikoina: kesäisin seinään varastoituu yöllistä viileyttä, syksyllä ja keväällä auringon lämpöä. Näin hirsitalo vähentää huomattavasti lämmitys- ja viilennystarvetta, jolloin hirsitalon asukkaat säästävät paljon energiakustannuksissa. 

Ympäristöystävällinen ajattelu vaatii kaukonäköisyyttä ja myös tässä mielessä hirsitalo on kestävä ratkaisu. Jopa elinkaarensa lopussa hirsitalo on siinä mielessä ekologinen kohde, sillä hirsitalon rungon voi käyttää uuden talon rakentamiseen, hyödyntää energian tuotantoon tai valmistaa muita puutuotteita. Näidenkin ominaisuuksien vuoksi hirsitalo rasittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. 

Ympäristöystävällinen ja toimiva koti on osa laadukkaampaa asumista

Oma koti on ihmisille sellainen asia, jolta odotetaan paljon. Siihen liittyy monia haaveita ja toisaalta paljon erilaisia pelkoja. Kun tiedetään tarkasti miten talo on valmistettu, voi siihen liittyviin odotuksiin luottaa varmemmin. Tämän vuoksi me olemme Kotowoodilla panostaneet heti alusta alkaen ympäristöystävällisyyteen, käytännöllisyyteen ja laatuun. Oikeat materiaalivalinnat, luotettavat sidosryhmät sekä perustavanlaatuinen suunnittelu ovat avainasemassa työn onnistumiselle.

Ympäristöystävällinen ja toimiva koti on osa jokaisen taloprojektimme ydinajatusta. Peruslähtökohtana voidaan pitää sitä, että talojemme jokainen yksityiskohta on suunniteltu tarkkaan ja myöhemmin myös testattu käytännössä. Haluamme toiminnassamme varmistaa myös sen, että talomme rakennetaan aina mahdollisimman pitkälle ympäristöystävällisesti uusiutuvista, ekologisista ja vastuullisesti tuotetuista materiaaleista.

Modernin 3D-mallinnuksen avulla pystymme osoittamaan visiomme selkeästi heti alusta alkaen myös asiakkaillemme. Näin voimme olla ennen kaikkea varmoja siitä, että rakentamamme talot vastaavat niille asetettuja odotuksia. Hyvä koti onkin mielestämme sellainen, joka kestää aikaa ja antaa mahdollisuuden myös ideologisille valinnoille. 

Lue lisää syistä, miksi valita hirsitalo.

Muista tilata myös uutiskirjeemme. Uutiskirjeen vastaanottajana saat kiinnostavia uutisia Kotowoodin toiminnasta, hirsitalorakentamisen maailmasta sekä ennakkotietoa uusista kohteistamme. Tilaa uutiskirje nyt!

Kotowood 2024 | Rekisteriseloste | Powered by Bautomo